bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Co czytają Czytelnicy portalu beinsured.pl?

Z okazji wydania 1000. nr. beinsured postanowiliśmy podsumować działalność wydawniczą portalu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie 10 najbardziej popularnych tekstów na beinsured.pl.

W bazie artykułów obecnie znajduje się ponad 11,5 tys. publikacji. Artykuły są dostępne w trzech językach: polskim, angielskim, a od niedawna również niemieckim. Przez cztery lata na portal zajrzało prawie 300 tys. osób. Łącznie dokonali oni aż pół miliona odsłon różnych podstron. A zatem, jakie teksty głównie wybierali użytkownicy beinsured.pl.

1. Kto będzie dystrybuował ubezpieczenia?

Artykuł napisany został przez mec. Piotra Czubluna. Autor przedstawił w nim, na podstawie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, nowy podział dystrybutorów ubezpieczeń, a także ustawowe obowiązki każdej z grup i związane z tym wątpliwości. Publikacja stanowi prostą i przejrzystą syntezę polskiego rynku dystrybucji po wejściu w życie IDD. Artykuł można przeczytać pod linkiem.

2. Outsourcing w ubezpieczeniach

Kolejny tekst, który wyszedł spod pióra mec. Piotra Czubluna. Tym razem ekspert beinsured.pl postanowił zbadać pojęcie outsourcingu, zawarte w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Czym jest outsourcing? Jakie obowiązki dla towarzystw wiążą się z zlecaniem usług poza organizację? O tym przeczytają Państwo w artykule, dostępnym pod linkiem.

3. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a bliskie powiązania

W publikacji mec. Piotr Czublun analizuje pojęcie „bliskie powiązanie”, jakie znalazło się w art. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Autor dokonał próby zdefiniowania tego pojęcia. W tekście nie zabrakło odniesień do innych aktów prawnych oraz możliwych wątpliwości wynikających z brzmienia tego przepisu. Więcej pod linkiem.  

4. Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Publikacja została przygotowana przez mec. Piotr Czublun i mec. Paulinę Niemyjską. Dokonali oni analizę nowej kategorii dystrybutora ubezpieczeń, wprowadzonej przez IDD, tj. agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. Z artykułu czytelnik dowie się, czym charakteryzuje się tego typu dystrybutor, jakie ma obowiązki oraz jakich produktów nie może sprzedawać. Artykuł jest dostępny pod linkiem.

5. Insurance Europe przygotowała wzór dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Artykuł zawiera informację o wzorze IPID, opraowanym przez Insurance Europe. Ponadto, zawarto w niej listę oczekiwań federacji wobec towarzystw ubezpieczeń w zakresie sporządzania kart produktu. Do publikacji dołączono przykładowe wzory dokumentów. Więcej pod linkiem.

6. Common law vs. prawo kontynentalne

Artykuł autorstwa mec. Piotra Czubluna stanowi porównanie dwóch podstawowych systemów prawnych – systemu prawa kontynentalnego, do którego zalicza się przede wszystkim kraje Europy kontynentalnej, w tym Polskę, oraz systemu prawa common law, charakterystyczny dla krajów anglosaskich. Artykuł dostępny pod linkiem.

7. Dwie firmy szykują się do wejścia na polski rynek ubezpieczeń

Publikacja z czerwca 2016 r. powstała na kanwie doniesień red. Pulsu Biznesu dot. wejścia na polski rynek duńskiego towarzystwa ubezpieczeń – Gefion Insurance – oraz nowego innowacyjnego podmiotu. Artykuł jest dostępny pod linkiem.

8. Bułgarski ubezpieczyciel Euroins chce wejść do Polski; w tym celu podwoił kapitał

Tym razem w beinsured.pl znalazła się informacja o planach innego zagranicznego ubezpieczyciela dot. rozpoczęcia działalności w Polsce. O staraniach Euroins, by dokonać ekspansji, można przeczytać pod linkiem.

9. KNF: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń

W publikacji przedstawiono dane sektora ubezpieczeń dot. środków na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności oraz minimalnego wymogu kapitałowego na dzień 31 marca 2016 r., tj. pierwszego kwartału obowiązywania tych wskaźników. Artykuł dostępny pod linkiem.

10. Ubezpieczenie do wartości fakturowej (RTI)

Publikacja stanowi opis produktu, jakim jest ubezpieczenie Return to Invoice. Polisa jest oferowana osobom, które używają aut z leasingu. Więcej o produkcie można przeczytać pod linkiem.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...