Insurance Europe przygotowała wzór dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dodano: 30-06-2017

Dyrektywa IDD będzie wymagać od dystrybutorów ubezpieczeń, aby przed zawarciem umowy, bez względu na to, czy udzielono porady, przekazali klientowi w zrozumiałej formie stosowne informacje na temat produktu ubezpieczeniowego. W odniesieniu do dystrybucji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, informacje te powinny być przekazywane w postaci ustandaryzowanego dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. Przepisy regulujące ten obowiązek informacyjny zostały zawarte w art. 20 ust. 4-8 dyrektywy.

Federacja Insurance Europe przygotowała wzór IPID, który obejmuje oczekiwania klientów i jest dostępny zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej. Wzory dokumentów zostały opracowane dla dwóch obszarów ubezpieczeń: komunikacyjnych i mieszkaniowych.

Ponadto, organizacja zamieściła dokument, w którym przedstawia główne wnioski z pracy nad utworzeniem IPID. Przede wszystkim wskazuje na potrzebę zachowania uniwersalnych rozwiązań co do struktury dokumentu, tj. sposobu prezentacji informacji, tak aby były one dostosowane do różnego rodzaju ubezpieczeń majątkowych i pozwalały klientom na porównanie produktów od różnych ubezpieczycieli. Podkreślono też, że informacje zawarte w IPID powinny mieć odwołania do innych dokumentów, w których pewne kwestie będą rozwinięte i wyjaśnione. Także Insurance Europe zaproponowała, aby dane zawarte w IPID były prezentowane na pomocą infografik, wykresów lub w formie narracyjnej.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów są dostępne pod linkiem.

wstecz