Specjalista: Piotr Czublun

Przełomowy wyrok dla działalności call center

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telem...

Co zawiera projekt ustawy regulujący pracę zdalną?

Uzyskaliśmy dostęp do projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej.W drugim filmie z cyklu „Z...

Praca zdalna a wypowiedzenie umowy o pracę

Nowelizacja Kodeksu pracy to nie tylko nowe przepisy, ale przede wszystkim to często nowe dla pracodawców sytuacje, w...