Rządowy projekt Strategii Demograficznej 2040 – proponowane zmiany związane z prawem pracy

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Polski rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040, który ma na celu zajęcie się problemem demograficznym w Polsce.
Czytaj więcej

Uzgodnienie pracy zdalnej

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 19 maja 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj więcej

Lista obecności w domu pracownika, czyli potwierdzenie obecności w przypadku pracy zdalnej

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W wielu zakładach pracy, pracownik jest zobowiązany potwierdzić swoją obecność i gotowość do pracy, najczęściej w formie listy obecności lub kart elektronicznych. Problem potwierdzania obecności w pracy pojawił się w związku z pracą zdalną.
Czytaj więcej

Praca zdalna a wypowiedzenie umowy o pracę

Specjalista: Karolina Bogumił-Łagowska

Stanowisko: radca prawny, szef praktyki prawa pracy i prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nowelizacja Kodeksu pracy to nie tylko nowe przepisy, ale przede wszystkim to często nowe dla pracodawców sytuacje, wymagające zastosowania innych rozwiązań.
Czytaj więcej

Kontrola pracy zdalnej

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma prawo kontrolować pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. Podstawowym obowiązkiem pracowniczym jest wykonywanie pracy przez pracownika w sposób sumienny i staranny oraz stosowanie się do poleceń.
Czytaj więcej

Rozporządzenie – „instrukcja obsługi” systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Specjalista: Paweł Kaczmarek

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Niezwykle istotną czynnością, z którą muszą zmierzyć się wykonawcy w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest pozyskanie niezbędnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: „KRK”).
Czytaj więcej

Co zawiera projekt ustawy regulujący pracę zdalną?

Specjalista: Karolina Bogumił-Łagowska

Stanowisko: radca prawny, szef praktyki prawa pracy i prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W drugim filmie z cyklu „Zdalnie czyli legalnie” mec. Karolina Bogumił – Łagowska przedstawia główne założenia projektu regulującego prace zdalną.
Czytaj więcej

Prezydent oraz Ministerstwo Sprawiedliwości proponują uregulowanie prawa do zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo od wielu lat podejmują próby odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu najbliższym członkom rodziny poszkodowanego należy się zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    18