Ubezpieczenie do wartości fakturowej (RTI)

Dodano: 14-06-2016
Kategorie :

Ubezpieczenie Return to Invoice stanowi dodatkową polisę, która chroni użytkownika auta leasingowego do kwoty zafakturowanej w razie wystąpienia kradzieży lub szkody całkowitej. Polisa ma zapewnić jej posiadaczom wyrównanie poniesionej straty o różnicę wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu (tj. wartości fakturowanej) a dniem zajścia szkody.

Ubezpieczeniem RTI może zostać objęty nowy pojazd, jak też auto używane – wówczas za wartość początkową uznaje się wartość rynkową w dniu zakupu. Okres ochronny ubezpieczenia RTI zazwyczaj maksymalnie wynosi 3 lata, ale niektórzy leasingodawcy oferują polisy na okres 5 lat.

W przypadku standardowych ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowanie jest wypłacane na sumę równą wartości auta w momencie zajścia szkody. Dlatego niektórzy leasingobiorcy decydują się na dodatkowe ubezpieczenie, szczególnie dotyczy to użytkowników aut z wysoką wartością wykupu, w przypadku których standardowe ubezpieczenie nie pokryje w pełni poniesionych szkód. 

Wartość składki ubezpieczenia RTI stanowi 2,5 lub 3,5 proc. wartości netto pojazdu. Wysokość składki zależy od okresu ochrony. Ponadto, przedsiębiorcy mogą kwotę składki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Składka może zostać rozłożona na raty i wliczona do raty leasingu.

Innym rodzajem dodatkowego ubezpieczenia pojazdu leasingowanego jest ubezpieczenie GAP finansowy (SF). Pokrywa ono różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Polisa zapewnia ubezpieczonemu wyrównanie poniesionej straty wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego tak, aby klient mógł spłacić zobowiązanie leasingowe, nie ponosząc konsekwencji finansowych szkody całkowitej. Okres ochrony w ubezpieczeniu GAP funkcjonuje przez cały okres trwania umowy leasingu, nawet do 60 miesięcy.

wstecz