bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)

Projekt dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)

Dodano: 2023-05-16

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) odbywającego się w dniach 10-11 maja 2023 r. zaprezentowano Mapę Drogową przedstawiającą podstawowe założenia „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)”.

 

Dokument został przygotowany przez grupę roboczą Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiedź na oczekiwania EIOPA wynikające z raportu „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” z 4 października 2022 r., dotyczącego ubezpieczeń spłaty kredytu (CPI – Credit Protection Insurance) sprzedawanych przez banki oraz z ostrzeżenia EIOPA skierowanego do ubezpieczycieli i banków z 30 września 2022 r.

 

Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI) ma stanowić uzupełnienie znowelizowanej Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Jako główny cel Rekomendacji wskazuje się podniesienie wartości produktów CPI dla klientów.

 

Rozwiązania mające zwiększyć wartość produktów CPI dla klientów obejmować będą następujące obszary:

– tworzenie produktu;

– monitoring produktu;

– wprowadzanie produktu do obrotu;

– obsługę klienta;

– nadzór zakładu ubezpieczeń nad dystrybutorem;

– odpowiedzialność dystrybutora za jakość dystrybucji produktu;

– mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniej wartości produktu dla klienta;

– wynagrodzenie dystrybutora, uwzględniające interes klienta.

 

Planowane przyjęcie „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)” ma nastąpić w październiku 2023 r.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...