bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)

Projekt dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)

Dodano: 2023-05-16

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) odbywającego się w dniach 10-11 maja 2023 r. zaprezentowano Mapę Drogową przedstawiającą podstawowe założenia „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)”.

 

Dokument został przygotowany przez grupę roboczą Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiedź na oczekiwania EIOPA wynikające z raportu „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” z 4 października 2022 r., dotyczącego ubezpieczeń spłaty kredytu (CPI – Credit Protection Insurance) sprzedawanych przez banki oraz z ostrzeżenia EIOPA skierowanego do ubezpieczycieli i banków z 30 września 2022 r.

 

Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI) ma stanowić uzupełnienie znowelizowanej Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Jako główny cel Rekomendacji wskazuje się podniesienie wartości produktów CPI dla klientów.

 

Rozwiązania mające zwiększyć wartość produktów CPI dla klientów obejmować będą następujące obszary:

– tworzenie produktu;

– monitoring produktu;

– wprowadzanie produktu do obrotu;

– obsługę klienta;

– nadzór zakładu ubezpieczeń nad dystrybutorem;

– odpowiedzialność dystrybutora za jakość dystrybucji produktu;

– mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniej wartości produktu dla klienta;

– wynagrodzenie dystrybutora, uwzględniające interes klienta.

 

Planowane przyjęcie „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI)” ma nastąpić w październiku 2023 r.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie