bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Work-life balance w Kodeksie pracy już za tydzień

Work-life balance w Kodeksie pracy już za tydzień

Dodano: 2023-04-20

W dniu 4 kwietnia 2023 r. została opublikowana nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmianie dotyczą m.in.:

1)      równego traktowania w zatrudnieniu;

2)      umowy na okres próbny;

3)      terminu nawiązania stosunku pracy;

4)      prawa do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie;

5)      treści umowy o pracę;

6)      informacja o porządku pracy;

7)      delegowania do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE;

8)      przejścia do innych form zatrudnienia;

9)      ochrony pracownika przed zwolnieniem;

10)    umowy na czas określony;

11)    obowiązku informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;

12)    szkoleń zapewnianych przez pracodawcę;

13)    dodatkowych przerw w pracy;

14)    zwolnienia z powodu działania siły wyższej;

15)    urlopu opiekuńczego;

16)    ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem;

17)    wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego;

18)    zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego;

19)    korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy;

20)    nowych wymiarów urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza;

21)    dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym;

22)    korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy;

23)    zwolnienia od pracy na opiekę;

24)    elastycznej organizacji pracy;

25)    sankcji za nieinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia.

 

W związku z nowymi przepisami pracodawcy muszą zweryfikować i odpowiednio dostosować postanowienia regulaminu pracy, umów o pracę oraz informacji o porządku pracy, którą przekazują pracownikom. Nowelizacja Kodeksu pracy wchodzi w życie w dniu 26 kwietnia br. zatem zostało już niewiele czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

DYREKTYWA WORK-LIFE BALANCE A POLSKIE PRZEPISY – najważniejsze zmiany!

W bieżącym roku i latach następnych (mając na uwadze tempo prac legislacyjnych) zapowiadają się istotne zmiany w Kodek...

Optymizm na rynku pracy

PageGroup przeprowadziło badanie za II kwartał 2016 r. za pomocą narzędzia Confidence Index, pozwalającego mierzyć pozio...