bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Dodano: 2024-04-24

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele objęli ochroną transakcje handlowe na kwotę 911 mld złotych. Jest to o 10 proc. więcej niż w roku poprzednim. Warto podkreślić, że ta kwota to niemal 29,3 proc. wartości całej polskiej gospodarki w 2023 r. Ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania na sumę 384,5 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe wypłaty z ubezpieczeń należności wynikają z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do lat 2020 – 2022, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Co ważne, polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczni odbiorcy polskich towarów i usług działają obecnie w środowisku wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wzrost wartości szkód jest pochodną wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów. Podmioty gospodarcze coraz lepiej też zarządzają ryzykiem płatności. Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności, a firmy, które już z tej formy zabezpieczenia korzystają – rozszerzają swoją działalność. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://piu.org.pl/polskie-firmy-ubezpieczyly-w-ubieglym-roku-obroty-handlowe-o-wartosci-ponad-911-mld-zl/

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

KNF: Kolejna wersja metodyki BION dla ubezpieczycieli za 2023 rok

W dniu 1 marca 2024 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nad...

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...