bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

Dodano: 2024-02-28

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował swoją tablicę ryzyka ubezpieczeniowego z lutego 2024 r., która pokazuje, że ekspozycja ubezpieczycieli na ryzyko rynkowe jest obecnie na wysokim poziomie i stanowi główną obawę dla sektora. Ryzyka makro i cyfryzacji są nadal istotne, ale spadły do średniego poziomu. Warto zaznaczyć, że ryzyko rynkowe pozostaje istotne, biorąc pod uwagę podwyższoną zmienność na rynkach obligacji i dalszy spadek cen nieruchomości komercyjnych. Podczas gdy ryzyko makroekonomiczne utrzymuje się w sektorze ubezpieczeniowym, istnieje tendencja spadkowa, głównie ze względu na zmniejszenie prognozowanej inflacji. Należy zauważyć, że ryzyko kredytowe pozostaje na średnim poziomie bez oznak znaczących zmian. Z kolei ryzyka płynności i finansowania pozostają na średnim poziomie z tendencją wzrostową, częściowo spowodowaną niską emisją obligacji katastroficznych w trzecim kwartale 2023 roku. Mediana rozkładu środków pieniężnych ubezpieczycieli nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem. Co więcej, ryzyka rentowności i wypłacalności są na średnich poziomach: mediana wskaźnika SCR dla zakładów ubezpieczeń innych niż na życie wykazała wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy rozkład dla zakładów ubezpieczeń na życie pozostał w dużej mierze niezmieniony. Warto zaznaczyć też, że ryzyka wzajemnych powiązań i nierównowagi, a także ryzyka ubezpieczeniowe są również stabilne na średnich poziomach. Dokumenty i więcej informacji dostępne są pod adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/insurance-risk-dashboard_en

 

Artykuły powiązane

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...

Zwolnienie zakładów ubezpieczeń z wymogu analizy działalności klientów w kontekście kwestii środowiskowych

Zakłady ubezpieczeń zostały zwolnione z konieczności oceny działalności swoich klientów pod kątem aspektów związanych z...

Doszło do porozumienia w sprawie rewizji Dyrektywy Solvency II

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Brukseli zakończyły się trójstronne negocjacje dotyczące rewizji Dyrektywy Solvency II, podc...