bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Kolejna wersja metodyki BION dla ubezpieczycieli za 2023 rok

KNF: Kolejna wersja metodyki BION dla ubezpieczycieli za 2023 rok

Dodano: 2024-03-20

W dniu 1 marca 2024 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2023 rok. Metodyka ta to proces wykorzystujący dostępne informacje przez nadzór na temat analizowanej spółki. Informacje te w szczególności uzyskiwane są w wyniku czynności związanych z licencjonowaniem, analizy zza biurka i czynności kontrolnych na miejscu w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, jak również z zapytań/ankiet kierowanych do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Urząd KNF opracował metodykę BION w celu usystematyzowania stosowanych do tej pory kryteriów oceny nadzorowanych podmiotów, jak też wprowadzenia do stosowania elementów systemu nadzoru wykonywanego w oparciu o ocenę ryzyka identyfikowanego w ich działalności. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/proces_nadzoru

Artykuły powiązane

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...

Komisja Nadzoru Finansowego o jednolitych zasadach w stosowaniu punktu 20 Rekomendacji U

W dniu 26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego rzuciła swoje spojrzenie na świat bancassurance, prezentując ze...

Jakie jest stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2024?

W publikacji z dnia 14 grudnia 2023 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił swoje stanowisko w sprawie p...