bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Dodano: 2024-04-11

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa ingerować w decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, która zabrania bankowi spółdzielczemu wypłacenia udziałów w pełnej wysokości. W przedmiotowej sprawie chodziło o roszczenie o zwrot wpłat na udziały w banku spółdzielczym, które wniósł jeden z członków udziałowców. Bank ten niestety kilka lat temu miał problemy z wypłacalnością, jednak zgodnie z prawem członek mógł wypowiedzieć swoje udziały. W tym przypadku udziałowiec domagał się niemal 2,8 mln zł udziałów, a bank nie mógł spełnić tego roszczenia. Powodem był brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która wydała decyzję o zakazie obniżenia funduszy własnych banku na poczet wypłat udziałowców. Sprawa trafiła zatem do sądu, który zasądził ok. połowę kwoty żądanej przez udziałowca, a w dalszym zakresie oddalił powództwo powołując się na decyzję KNF. W konsekwencji zarówno sąd apelacyjny, jak i Sąd Najwyższy oddalili skargi udziałowca. SN w uzasadnieniu podkreślił, że decyzja organu państwowego (w tym przypadku KNF) jest podstawą odmowy wypłaty i zasądzenia dużo niższej kwoty. Sądy powszechne nie mają kompetencji do zmiany czy uchylania decyzji organów, mogą je jedynie przyjąć i uwzględnić przy orzekaniu. Sędzia tłumaczył, że w tym tkwi istota ustalonych kompetencji poszczególnych organów państwa, a KNF nadzoruje rynek finansowy, co ma służyć bezpieczeństwu obrotu i depozytów. Tym samym sąd nie mógł zasądzić większej kwoty, niż wynikało to z możliwości wypłaty banku, ze względu na wspomnianą prawomocną decyzję KNF.

Artykuły powiązane

KNF: Kolejna wersja metodyki BION dla ubezpieczycieli za 2023 rok

W dniu 1 marca 2024 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nad...

Odpowiedzialność członków zarządu niezależna od przyczyny niewypłacalności – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 października 2023 r. (sygn. akt I USK 137/23) uznał, że nie ma znaczenia czy nie...

Komisja Nadzoru Finansowego o jednolitych zasadach w stosowaniu punktu 20 Rekomendacji U

W dniu 26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego rzuciła swoje spojrzenie na świat bancassurance, prezentując ze...