bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Odpowiedzialność społeczna
Zwolnienie zakładów ubezpieczeń z wymogu analizy działalności klientów w kontekście kwestii środowiskowych

Zwolnienie zakładów ubezpieczeń z wymogu analizy działalności klientów w kontekście kwestii środowiskowych

Dodano: 2024-02-01

Zakłady ubezpieczeń zostały zwolnione z konieczności oceny działalności swoich klientów pod kątem aspektów związanych z ochroną środowiska. Decyzję tę podjęto po osiągnięciu porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 r. w sprawie Dyrektywy CSDDD (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive).

Dyrektywa CSDDD ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw w kontekście przestrzegania praw człowieka i aspektów środowiskowych. W ramach tej dyrektywy przedsiębiorstwa mają obowiązek oceny ryzyka i skutecznie nim zarządzać. Przewiduje się także stworzenie przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorstw w zakresie szanowania praw człowieka i ochrony środowiska oraz sposobów reagowania na ewentualne naruszenia tych obowiązków.

Zakres podmiotowy Dyrektywy obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające średnio ponad 500 pracowników, których przychody netto ze sprzedaży globalnej przekraczają 150 mln EUR, oraz przedsiębiorstwa zatrudniające średnio ponad 250 pracowników, których przychody netto w skali światowej przekraczają 40 mln EUR, szczególnie w określonych sektorach. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek stosować Dyrektywę i wdrażać środki związane z należytą starannością w swojej działalności.

Projekt Dyrektywy przewiduje także odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstw za szkody wyrządzone w wyniku niewypełnienia obowiązków związanych z należytą starannością. Organ nadzorczy ma być upoważniony do nakładania sankcji i podejmowania środków zaradczych w przypadku naruszeń przepisów.

Mimo, że zakłady ubezpieczeń zostały wyłączone z niektórych postanowień Dyrektywy dotyczących oceny klientów w obszarze środowiskowym na niższym szczeblu łańcucha wartości, dużym instytucjom finansowym, w tym tym z sektora ubezpieczeń, nakłada się obowiązek stosowania Dyrektywy w zakresie własnej działalności i upstream value chain. Będą również zobowiązane do przyjęcia planów transformacji klimatycznej zgodnych z założeniami procesu przechodzenia na gospodarkę zrównoważoną. Termin wdrożenia przepisów dla większych przedsiębiorstw to 2 lata od wejścia w życie Dyrektywy, a dla pozostałych – 4 lata.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...