bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo europejskie
Doszło do porozumienia w sprawie rewizji Dyrektywy Solvency II

Doszło do porozumienia w sprawie rewizji Dyrektywy Solvency II

Dodano: 2024-01-02

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Brukseli zakończyły się trójstronne negocjacje dotyczące rewizji Dyrektywy Solvency II, podczas których pomiędzy Komisją Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim doszło do porozumienia. Wydarzenie to oznacza koniec trwającego od ponad dwóch lat procesu legislacyjnego, który rozpoczęła Komisja przedstawiając propozycje zmian odnoszących sie do wypłacalności spółek ubezpieczeniowych. Głównymi obszarami zmian były wyliczenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w obszarze marginesu ryzyka, stopy kosztu kapitału (m. in. zmniejszenie z 6% do 4,75%), ekstrapolacji, korekty zmienności oraz ryzyka stopy procentowej. Co ważne, jako cel nowelizacji postawiono uproszczenie i ulepszenie dopasowania rezerw do ryzyka, które jest ponoszone przez zakłady ubezpieczeń. Nowe przepisy umożliwią spółkom prowadzącym działalność ubezpieczeniową uwolnienie części środków, które zgodnie z aktualnym stanem prawnym muszą być trzymane w rezerwie. Dzięki tym zmianom, ubezpieczyciele będą mogli zainwestować środki (np. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu), zdigitalizować sektor oraz dostosować się do nowych obowiązków w związku ze zmianami prawnymi. Nowelizacja Dyrektywy zmienia również zasady nadzoru w trzech głównych obszarach: nadzorze nad działalnością transgraniczną, nadzorze markostrożnościowym i nadzorze nad grupami. Nowe przepisy przewidują też wzmocnienie i usprawnienie współpracy przy transgranicznej działalności ubezpieczeniowej m. in. organy państw przyjmujących uzyskają dodatkowe kompetencje. Zmiany w tym obszarze wzmocnią również rolę Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Nowelizacja wprowadza też zwiększony nadzór nad ryzykiem płynności zakładów oraz ma doprowadzić do zmian liczenia kapitałowego wymogu (SCR) dla grup. Rewizja reguluje również nowe przepisy, które powodują, że zakłady ubezpieczeń będą musiały jeszcze bardziej uwzględniać ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem i przygotowywać dużo bardziej szczegółowe raporty w tym zakresie. Ma to na celu zwiększenie świadomości ubezpieczających w kwestii środowiskowych aspektów działalności zakładów. Porozumienie rozpocznie prace techniczne nad nowelizacją, których zakończeniem będzie publikacja ostatecznych przepisów. Prace te mogą potrwać jeszcze około dwa lata.

Artykuły powiązane

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: Klucz do stabilności branży ubezpieczeniowej

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie ubezpieczeń, zrozumienie roli rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jes...

Europejskie Urzędy Nadzoru stworzyły wskazówki dla konsumentów dotyczące zrównoważonego finansowania

W dniu 30 listopada 2023 r. trzy Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) opublikowały interaktywny arkusz i...

EIOPA określiła swoje strategiczne priorytety na 2024 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych określił swoje strategiczne priorytety na la...