bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

Dodano: 2024-02-12

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czwarte roczne sprawozdanie dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków nałożonych w 2022 r. przez właściwe organy krajowe na mocy Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Łącznie w 2022 r. krajowe organy nadzoru w 21 państwach członkowskich nałożyły 2762 sankcje. Głównymi aspektami ze sprawozdania, na które warto zwrócić uwagę jest przede wszystkim to, że od czasu drożenia IDD (2018 r.) wzrosła liczba sankcji związanych z wymogami dotyczącymi informacji i prowadzenia działalności. Należy też zaznaczyć, że liczba sankcji związanych z wymogami dotyczącymi środków zawodowych i organizacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się różni. EIOPA wskazuje, że najprawdopodobniej nie jest to spowodowane faktycznym poziomem niezgodności w zakresie profesjonalizmu i kompetencji, ale wynika to z różnic  w krajowych aspektach prawnych lub proceduralnych. Warto też zaznaczyć, że stosowanie sankcji jest tylko jednym z wielu narzędzi dostępnych właściwym organom krajowym po przeprowadzeniu działań nadzorczych. Wnioski dotyczące skuteczności nadzoru nad IDD nie powinny być zatem wyciągane wyłącznie na podstawie liczby sankcji nałożonych w danym państwie członkowskim. Raport jest dostępny pod adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2024-01/EIOPA-BoS-23-520_4th_Annual_Report_IDD_Sanctions_2022_0.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...