bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

Dodano: 2024-02-12

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czwarte roczne sprawozdanie dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków nałożonych w 2022 r. przez właściwe organy krajowe na mocy Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Łącznie w 2022 r. krajowe organy nadzoru w 21 państwach członkowskich nałożyły 2762 sankcje. Głównymi aspektami ze sprawozdania, na które warto zwrócić uwagę jest przede wszystkim to, że od czasu drożenia IDD (2018 r.) wzrosła liczba sankcji związanych z wymogami dotyczącymi informacji i prowadzenia działalności. Należy też zaznaczyć, że liczba sankcji związanych z wymogami dotyczącymi środków zawodowych i organizacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się różni. EIOPA wskazuje, że najprawdopodobniej nie jest to spowodowane faktycznym poziomem niezgodności w zakresie profesjonalizmu i kompetencji, ale wynika to z różnic  w krajowych aspektach prawnych lub proceduralnych. Warto też zaznaczyć, że stosowanie sankcji jest tylko jednym z wielu narzędzi dostępnych właściwym organom krajowym po przeprowadzeniu działań nadzorczych. Wnioski dotyczące skuteczności nadzoru nad IDD nie powinny być zatem wyciągane wyłącznie na podstawie liczby sankcji nałożonych w danym państwie członkowskim. Raport jest dostępny pod adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2024-01/EIOPA-BoS-23-520_4th_Annual_Report_IDD_Sanctions_2022_0.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...