bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

Dodano: 2023-09-19

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która implementuje unijne rozporządzenie, planowane jest rozszerzenie zakresu zagadnień, które powinni znać przyszli agenci ubezpieczeniowi. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada rozszerzenie zakresu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń o zagadnienia dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Wynika to z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy doradców na temat wspomnianych produktów oraz uzyskania przez nich niezbędnych umiejętności do świadczenia usług. Dlatego właśnie uczestnicy egzaminów agencyjnych, którzy chcą je zdać, będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu nowo wprowadzonych regulacji. Sam projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania i konsultacji społecznych.

Artykuły powiązane

EIOPA przeprowadzi pierwsze wspólne badanie mystery shopping w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej

W dniu 28 czerwca 2023 r. Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Eme...

#9 Nastrój się na prawo – Rekomendacja U, a interes klienta

Wdrażając bancassurance w nowej wersji banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe muszą przede wszystkim zadbać...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...