bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Dodano: 2023-06-02

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewidziano w nim nowe narzędzie do walki z fraudami ubezpieczeniowymi w zakresie polis komunikacyjnych, które wkrótce będą mieli do dyspozycji ubezpieczyciele. Do przeciwdziałania oszustwom zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji i automatycznego rozpoznawania obrazów. Ma to pomóc ubezpieczycielom w wykrywaniu wielokrotnie zgłaszanych tych samych szkód. Obecnie w bazie UFG zbierane są zdjęcia szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli, które następnie są przypisywane do numeru pojazdu VIN (w bazie znajduje się ponad 90 mln zdjęć). W przypadku, gdy ten sam samochód będzie brał udział w kolejnym zdarzeniu ubezpieczyciel, który likwiduje szkodę, może porównać aktualne szkody z tymi zarchiwizowanymi. Nowy model tego narzędzia, przewiduje zmianę – wyszukiwanie wcześniejszych szkód nie będzie opierało się na numerze VIN pojazdu, ale na automatycznym porównaniu uszkodzeń ze zdjęciami z bazy. Dzięki tej technologii ubezpieczyciele będą mogli wykrywać nie tylko oszustwa polegające na zgłaszaniu tej samej szkody kilkukrotnie, ale również te, gdy uszkodzone części są przekładane do różnych pojazdów w celu zgłoszenia kolejnej szkody. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest spółka Control Expert, zajmująca się wspieraniem ubezpieczycieli w automatyzacji procesów likwidacji szkód.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...