bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Dodano: 2023-06-02

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewidziano w nim nowe narzędzie do walki z fraudami ubezpieczeniowymi w zakresie polis komunikacyjnych, które wkrótce będą mieli do dyspozycji ubezpieczyciele. Do przeciwdziałania oszustwom zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji i automatycznego rozpoznawania obrazów. Ma to pomóc ubezpieczycielom w wykrywaniu wielokrotnie zgłaszanych tych samych szkód. Obecnie w bazie UFG zbierane są zdjęcia szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli, które następnie są przypisywane do numeru pojazdu VIN (w bazie znajduje się ponad 90 mln zdjęć). W przypadku, gdy ten sam samochód będzie brał udział w kolejnym zdarzeniu ubezpieczyciel, który likwiduje szkodę, może porównać aktualne szkody z tymi zarchiwizowanymi. Nowy model tego narzędzia, przewiduje zmianę – wyszukiwanie wcześniejszych szkód nie będzie opierało się na numerze VIN pojazdu, ale na automatycznym porównaniu uszkodzeń ze zdjęciami z bazy. Dzięki tej technologii ubezpieczyciele będą mogli wykrywać nie tylko oszustwa polegające na zgłaszaniu tej samej szkody kilkukrotnie, ale również te, gdy uszkodzone części są przekładane do różnych pojazdów w celu zgłoszenia kolejnej szkody. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest spółka Control Expert, zajmująca się wspieraniem ubezpieczycieli w automatyzacji procesów likwidacji szkód.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...