bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
EIOPA przeprowadzi pierwsze wspólne badanie mystery shopping w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej

EIOPA przeprowadzi pierwsze wspólne badanie mystery shopping w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dodano: 2023-07-07

W dniu 28 czerwca 2023 r. Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych uzgodniła, że EIOPA będzie koordynować pierwsze wspólne badanie typu „mystery shopping” dotyczące sprzedaży ubezpieczeń. Badanie zostanie przeprowadzone w 8 państwach członkowskich i będzie zgodne ze wspólną metodologią i kryteriami opracowanymi przez EIOPA i jej członków. Wyniki badania będą dostępne w pierwszej połowie 2024 roku. „Mystery shopping” to technika polegająca na wykorzystaniu przeszkolonych „tajemniczych klientów” działających jako potencjalni klienci. Umożliwia ona ocenę doświadczeń klientów w praktyce. Zazwyczaj obejmuje ona fizyczne wizyty w siedzibach dystrybutorów, ale może być również przeprowadzana za pośrednictwem kanałów cyfrowych, rozmów telefonicznych lub podobnych metod. „Tajemniczy klienci” zachowują się tak, jak każdy potencjalny klient (na przykład proszą o informacje o produkcie, proszą o poradę, wyjaśniają swoją sytuację). W ten sposób zbierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób dostawcy lub dystrybutorzy sprzedają produkty i świadczą usługi konsumentom, aby w ustrukturyzowany, szczegółowy i systematyczny sposób przekazywać porównywalne i statystycznie istotne obserwacje dotyczące wyników konsumentów.

Artykuły powiązane

Będzie większa współpraca EIOPA i krajowych organów nadzoru nad działalnością transgraniczną ubezpieczycieli

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami f...

Będzie mniej kontroli działalności gospodarczej

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy ot...

Analiza dużych baz danych przedmiotem dyskusji EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował raport na temat big data w ube...