bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia na życie i UFK
Nowe obowiązki podatnika w związku z dochodami z umów ubezpieczenia na życie z UFK

Nowe obowiązki podatnika w związku z dochodami z umów ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 2023-10-11
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 29 września 2023 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.558.2023.1.TR) uznał, że płatnicy realizujący wypłaty z umów ubezpieczenia na życie z UFK po 31 grudnia 2023 r. są zobowiązani do ustalania kosztów uzyskania przychodów i ich wykazywania w informacji PIT-8C. Wnioskodawca w tej sprawie prowadził działalność ubezpieczeniową i oferował umowy ubezpieczenia na życie powiązane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Model ten polega na tym, że składka ubezpieczonego jest inwestowana w UFK, a środki z niej mogą być na jego wniosek w każdej chwili wypłacone całkowicie lub częściowo. Po zmianach ustawy o PIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. pojawiła się wątpliwość, czy ubezpieczyciel będzie musiał ustalać koszty przychodów zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT i czy koszty te powinny być uwzględnione w informacji PIT-8C dla klienta. Wnioskodawca uważał, że będzie musiał dokonać tych czynności, jednak dla pewności zadał pytanie Dyrektorowi KIS, który również zgodził się z tym stanowiskiem. Zaznaczył, że od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe zasady opodatkowania dochodów ubezpieczenia na życie z UFK. Od tego dnia to klient będzie występował w roli podatnika i zobowiązany będzie samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy za dany rok. Dokonanie tego będzie musiało nastąpić w terminie od 15 lutego do końca kwietnia następnego roku po otrzymaniu wypłaty z UFK od ubezpieczyciela. Ten natomiast będzie musiał zatem wystawić informację PIT-8C z uwzględnieniem wartości uzyskanych przychodów i kosztów związanych z wypłatami z umów UFK. Dyrektor KIS zaznaczył, że na podstawie wprowadzonych zmian ubezpieczyciel nie pobierze już podatku od wypłaty dokonywanej na rzeczy klienta z tytułu z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Organ podkreślił, że klient w rezultacie otrzyma 100 proc. świadczenia z umorzenia jednostek uczestnictwa, w które zainwestowane zostały środki w ramach UFK. Krajowa Informacja Skarbowa dokładnie wyjaśniła, że płatnicy będą zobowiązani do ustalania kosztów uzyskania przychodów i wykazywania ich w informacji PIT-8C, wystawianej na rzecz klienta za dany rok.

Artykuły powiązane

Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach w dobie inflacji

W dniu 27 września 2023 r. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano analizę rynku u...

Utracone dochody podczas naprawy samochodu taksówkarza – za wypłatę odpowie ubezpieczyciel

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (sygn. akt VIII Ga 22/23) orzekł, że za wypłatę utrac...

#9 Nastrój się na prawo – Rekomendacja U, a interes klienta

Wdrażając bancassurance w nowej wersji banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe muszą przede wszystkim zadbać...