bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach w dobie inflacji

Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach w dobie inflacji

Dodano: 2023-10-05

W dniu 27 września 2023 r. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano analizę rynku ubezpieczeń, na który wpływa inflacja. Została ona przygotowana przez licznych ekspertów Biura Rzecznika Finansowego. Podkreślono w niej, że zjawisko to dociera do codziennego życia nie tylko przy cenach żywości czy usług, ale również odczuwalne jest w ubezpieczeniach. Zaznaczono, że każda osoba zawierająca umowę ubezpieczenia oczekuje, że gdy nastąpi zdarzenie objęte umową otrzyma pomoc i świadczenie, które pozwoli na pokrycie szkody. Mają miejsce jednak sytuacje, przez które ochrona jest ograniczona. Jedną z nich jest właśnie zjawisko inflacji. Skutkować ono może dla osób zawierających ubezpieczenia tzw. niedoubezpieczeniem, tj. niedostosowaniem sumy ubezpieczenia do wartości ubezpieczonego majątku, a to z kolei może skutkować otrzymaniem świadczenia, które nie pozwoli na pokrycie strat i kosztów do stanu sprzed zdarzenia ubezpieczeniowego. W analizie wyjaśniono również jakie działania podjąć aby zminimalizować skutki inflacji i uchronić się przed otrzymaniem świadczenia w wysokości, nie pozwalającej na pokrycie poniesionej szkody. Dokument i więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ubezpieczenia%20w%20czasie%20inflacji.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Zwiększone kary za brak ubezpieczenia OC

  W związku z podwyższeniem płacy minimalnej do 3,6 tys. zł w dniu 1 lipca 2023 r. opłata za brak OC w przy...