bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Jakie jest stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2024?

Jakie jest stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2024?

Dodano: 2024-01-17
Kategorie:

W publikacji z dnia 14 grudnia 2023 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej na rok 2024. Głównym celem tej polityki, dotyczącej m.in. zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, jest utrzymanie stabilności polskiego sektora finansowego. Osiąga się to poprzez dostosowywanie kapitału podmiotów nadzorowanych do poziomu ryzyka, jakie ponoszą, oraz zabezpieczanie interesów klientów korzystających z ich usług finansowych.

Zgodnie z ustalonymi przez KNF zasadami, jedynie te zakłady, które spełniają określone kryteria dla lat 2022 i 2023, mają możliwość wypłaty dywidendy. Aby to było możliwe, zakłady ubezpieczeniowe muszą:

  • uzyskać dobrą lub zadowalającą ocenę ryzyka w ramach BION za rok 2022,
  • nie wykazywać niedoboru środków własnych w poszczególnych kwartałach 2023 roku, aby pokryć wymogi kapitałowe,
  • nie być objęte realistycznym planem naprawczym lub krótkoterminowym planem finansowym w roku 2023,
  • na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadać środki własne na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, reasekuracji oraz ubezpieczeń i reasekuracji w dziale I, oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w dziale II.

Zakłady spełniające te kryteria mogą wypłacić dywidendę, która nie przekracza łącznie 100% zysku wypracowanego w latach 2022 i 2023. KNF podkreśla jednak, że konieczne jest także spełnienie warunku pokrycia wymogów kapitałowych na 31 grudnia 2023 r., uwzględniając odliczenie przewidywanych dywidend. Wartość ta powinna wynosić co najmniej 175% dla zakładów z działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II w kwartale, w którym wypłacono dywidendę.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy, zakłady powinny brać pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe na przestrzeni 12 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Te potrzeby mogą wynikać z zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, zwłaszcza z dużą niepewnością związaną z makroekonomiczną perspektywą, taką jak inflacja, stopy procentowe, kursy walut, surowce energetyczne, a także efekty trwających konfliktów zbrojnych.

Pełny dokument dostępny jest TUTAJ.

Artykuły powiązane

(R)ewolucja w strukturach KNF?

VII Kongres PIU był okazją do omówienia zmian w Komisji Nadzoru Finansowego, które zainicjował przewodniczący Jacek Jast...

#6 Nastrój się na prawo – Nowa Rekomendacja U

26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w...

#10 Nastrój się na prawo – Rekomendacja U a Analiza Potrzeb Klienta

Analiza Potrzeb Klienta – hasło odmieniane ostatnio przez rynek przez wszystkie możliwe przypadki. Właściwie nikt nie wi...