bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 3507

Dodano: 2014-12-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 631/11 XVII AmC 1318/09
Przepis art. 365 § 1 k.p.c. dopuszcza tzw. rozszerzoną prawomocność materialną wyroku w wypadkach w ustawie przewidzianych i przepis art. 479 43 k.p.c. wprowadził właśnie taką rozszerzoną prawomocność wyroków uwzględniających powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o następującej treści: :
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt. 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie."
 

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_1318_09_sokik_3507.pdf
vi_aca_631_11_sa_3507.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...