bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 3507

Dodano: 2014-12-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 631/11 XVII AmC 1318/09
Przepis art. 365 § 1 k.p.c. dopuszcza tzw. rozszerzoną prawomocność materialną wyroku w wypadkach w ustawie przewidzianych i przepis art. 479 43 k.p.c. wprowadził właśnie taką rozszerzoną prawomocność wyroków uwzględniających powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o następującej treści: :
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt. 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie."
 

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_1318_09_sokik_3507.pdf
vi_aca_631_11_sa_3507.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...