bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 1514

Dodano: 2014-08-26
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 VIA Ca 1526/07 XVII AmC 85/07

Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania  w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”

Sąd zauważa ponadto, że zaskarżone postanowienie pozostaje w zgodzie z zasadą art. 363 §2 k.c., według której, jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania.

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1526_07_sa_1514.pdf
xvii_amc_85_07_sokik_1514.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...