bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 1514

Dodano: 2014-08-26
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 VIA Ca 1526/07 XVII AmC 85/07

Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania  w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”

Sąd zauważa ponadto, że zaskarżone postanowienie pozostaje w zgodzie z zasadą art. 363 §2 k.c., według której, jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania.

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1526_07_sa_1514.pdf
xvii_amc_85_07_sokik_1514.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...