bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Dodano: 2014-08-13
Publikator: UOKiK
VI ACa 1091/07

XVII AmC 78/07

Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Rozważając zatem treść zakwestionowanego postanowienia OWU stwierdzić należy, że wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, nie można uznać, iż dotyczy on jedynie sytuacji, w której ujemne skutki dotyczące wysokości odszkodowania mogą nastąpić jedynie, gdy nie zostaną zachowane wymogi z § 19. 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2007 r. w Warszawie sprawy przeciwko  (…)  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w W.  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. Powództwo oddala

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1091_07_1492.pdf
xvii_amc_78_07_sokik_1492.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...