bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Dodano: 2014-08-13
Publikator: UOKiK
VI ACa 1091/07

XVII AmC 78/07

Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Rozważając zatem treść zakwestionowanego postanowienia OWU stwierdzić należy, że wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, nie można uznać, iż dotyczy on jedynie sytuacji, w której ujemne skutki dotyczące wysokości odszkodowania mogą nastąpić jedynie, gdy nie zostaną zachowane wymogi z § 19. 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2007 r. w Warszawie sprawy przeciwko  (…)  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w W.  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. Powództwo oddala

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1091_07_1492.pdf
xvii_amc_78_07_sokik_1492.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...