bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Dodano: 2014-08-13
Publikator: UOKiK
VI ACa 1091/07

XVII AmC 78/07

Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Rozważając zatem treść zakwestionowanego postanowienia OWU stwierdzić należy, że wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, nie można uznać, iż dotyczy on jedynie sytuacji, w której ujemne skutki dotyczące wysokości odszkodowania mogą nastąpić jedynie, gdy nie zostaną zachowane wymogi z § 19. 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2007 r. w Warszawie sprawy przeciwko  (…)  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w W.  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. Powództwo oddala

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1091_07_1492.pdf
xvii_amc_78_07_sokik_1492.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...