bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Agent musi dostać prowizję, nawet gdy świadczenie zostało spełnione po ustaniu umowy

Agent musi dostać prowizję, nawet gdy świadczenie zostało spełnione po ustaniu umowy

Dodano: 2023-11-14

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/23) udzielił odpowiedzi na zagadnienie prawne, w którym wnioskodawca zwrócił się o rozstrzygnięcie wątpliwości w sprawie prowizji w kontekście ustania umowy agencyjnej. Z pytaniem prawnym do SN zwrócił się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd chciał dowiedzieć się czy były agent nabywa prawo do prowizji od umów zawartych przez niego z klientami w czasie trwania umowy agencyjnej, w sytuacji, gdy spełnienie świadczenia przez klienta nastąpiło po ustaniu umowy agencyjnej w związku z upływem czasu, na który została zawarta. Sąd II instancji zastanawiał się również czy umowa agencyjna zawarta na czas oznaczony może ustanawiać po stronie dającego zlecenie prawo do jednostronnej zmiany wysokości prowizji w powiązaniu z prawem agenta do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku nieakceptowania dokonanej zmiany. SN w uchwale stwierdził, że były agent nabywa prawo do prowizji od umów zawartych przez niego z klientami w czasie trwania umowy agencyjnej, także gdy spełnienie świadczenia przez klienta nastąpiło po ustaniu umowy agencyjnej. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że prowizja obliczona od spełnionego świadczenia obejmuje wynagrodzenie nie tylko za zawarcie umowy, lecz także za późniejszą obsługę klienta, byłemu agentowi przysługuje odpowiednia część prowizji. Sąd Najwyższy odmówił jednak podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Artykuły powiązane

Zwolnienie pracownika, który obraża innych zatrudnionych to nie przestępstwo – wyrok SN

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października 2023 r. (sygn. akt III KK 249/23) orzekł, że zwolnienie pracownika, który...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

#10 Nastrój się na prawo – Rekomendacja U a Analiza Potrzeb Klienta

Analiza Potrzeb Klienta – hasło odmieniane ostatnio przez rynek przez wszystkie możliwe przypadki. Właściwie nikt nie wi...