bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Zwolnienie pracownika, który obraża innych zatrudnionych to nie przestępstwo – wyrok SN

Zwolnienie pracownika, który obraża innych zatrudnionych to nie przestępstwo – wyrok SN

Dodano: 2023-10-26

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października 2023 r. (sygn. akt III KK 249/23) orzekł, że zwolnienie pracownika, który obraża innych, to nie przestępstwo. Tym samym uniewinniona została pracowniczka działu HR, która oskarżona była o dyskryminację na tle wyznaniowym. Polegała ona na zwolnieniu pracownika, który na portalu służbowym zamieścił obraźliwy wpis dotyczący osób homoseksualnych. Mężczyzna na forum stwierdził, że akceptacja i promowanie homoseksualizmu to sianie zgorszenia, jednocześnie cytując fragmenty Biblii. Po wpisie pracownik został zwolniony, a pod wypowiedzeniem podpisała się kierowniczka działu HR. Mężczyzna nie zgadzał się z takim przebiegiem spraw, dlatego skierował do sądu odwołanie, żądając przywrócenia do pracy. Co ważne, niezależnie sprawą zajęła się prokuratura krakowska, która działając urzędu, oskarżyła kierowniczkę HR o przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej zgodnie z art. 194 Kodeksu karnego. Przepis mówi o tym, że ten kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Sądy obydwu instancji uniewinniły jednak kierowniczkę od zarzucanego jej przestępstwa. Prokuratura nie zgodziła się z wyrokami i postanowiła skierować skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. SN uznał jednak kasację za bezzasadną i ją oddalił. Sąd wskazał, że największe znaczenie przy wykładni art. 194 Kodeksu karnego mają zamiar bezpośredni, kierunkowy oraz intencje sprawcy. Takich znamion Sąd nie dopatrzył się u oskarżonej, zatem nie mógł przyznać jej winy.

Artykuły powiązane

Osoby prawne mogą domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – wyrok SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) uznał, że obecnie obowiązujące p...

Usunęli konwersacje z telefonu – kara UOKiK w wysokości 11 mln zł

Dwie spółki - Euro-net i Jura Poland zostały ukarane przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów za utrudnianie prze...

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 r.

W 2024 r. ponownie czeka nas dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Jak ogłosiła Rada Ministrów, płaca minimalna wzrośnie...