Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner, dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca pr., senior associate w ZIMNY Doradcy Podatkowi

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała rozszerzoną statystykę dot. wypłacalności europejskich zakładów ubezpieczeń   

Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
21 czerwca 2018 r. EIOPA opublikowała nowy zestaw danych statystycznych pochodzących z europejskiego sektora ubezpieczeniowego po IV kwartałach 2017 r.
Czytaj więcej

Uwagi UFG do projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Autor: Paulina Wiensak

Uwagi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dot. projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK odnoszą się w głównej mierze do danych gromadzonych i udostępnianych przez Ośrodek Informacji UFG.
Czytaj więcej

Coraz lepsze wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych

Rzeczpospolita postawiła tezę, że ubezpieczyciele zarabiają krocie dzięki wzrostowi cen obowiązkowego OC, której potwierdzeniem są wyniki finansowe TU opublikowane przez KNF po I kwartale 2018 r.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    966