Procedura wydawania nakazów zapłaty wobec konsumentów na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych niezgodna z dyrektywami unijnymi

28 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie (C‑632/17) na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
Czytaj więcej

RF opublikował wzór formularza dot. rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego za 2018 r.

Publikator: Rzecznik Finansowy
Podmioty rynku finansowego są zobowiązane do składania RF sprawozdań dot. zgłaszanych do nich reklamacji od klientów i kierowanych powództw z tytułu ich nierozpatrzenia. 
Czytaj więcej

Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym (cz. II)

Publikator: Wojciech Kośla
Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Autor: Magdalena Sudoł

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    1169