Plan postępowań – planowanie strategii działań?

Specjalista: Łukasz Krawczyk

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to głównie obowiązek dla zamawiających, którzy, nie później niż 30 dni od przyjęcia budżetu na dany rok, są zobowiązani do zamieszczenia go Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
Czytaj więcej

Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO przewiduje, w jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 6
Czytaj więcej

Skutki naruszenia obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Obowiązek ukończenia szkoleń zawodowych m.in. przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne lub czynności brokerskie, czy też członków zarządu agentów i brokerów, uregulowany w art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Konsekwencje niedostosowania umów do nowych przepisów dotyczących konsumentyzacji

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. klauzule abuzywne powinny przestać kojarzyć się wyłącznie z obrotem konsumenckim i umowami B2C. Wynika to z faktu, że od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy.
Czytaj więcej

Czy członek zarządu spółki może pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W związku z tym, że przepisy RODO obowiązują już od dłuższego czasu, podmioty zobowiązane do powołania inspektora ochrony danych (IOD) obowiązek ten zrealizowały już dawno. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo to w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości
Czytaj więcej

Raport IWS: struktura spraw o naprawienie szkód wyrządzonych w wypadkach drogowych

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Przed kilkoma miesiącami Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował niezwykle ciekawy raport dotyczący naprawienia krzywdy i szkody z art. 446 § 3 k.c. wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych, bazujący na analizie akt wybranych spraw sądowych.
Czytaj więcej

Status Inspektora Ochrony Danych

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO przewiduje przypadki, w których powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obligatoryjne, a także przypadki, w których jest to fakultatywne. RODO wyznacza także pewne wymogi, które powinny zostać spełnione przez IOD oraz w stosunku do IOD.
Czytaj więcej

Kolejki po nowe zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne!

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza konieczność pozyskania nowych dokumentów podmiotowych, w tym zaświadczeń o niekaralności dla podmiotu (tzw. KRK zbiorowe) i dla osób wchodzących w skład zarządów, rad nadzorczych i prokurentów.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    16