Wnoszenie wielu identycznych pozwów dotyczących tej samej klauzuli abuzywnej to nadużycie prawa podmiotowego

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W omawianej sprawie dziesięciu powodów, reprezentowanych przez tego samego pełnomocnika wystąpiło z dziesięcioma identycznie brzmiącymi pozwami o uznanie za niedozwolone postanowienia znajdującego się w regulaminie sklepu internetowego.
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG.
Czytaj więcej

Kto będzie dystrybuował ubezpieczenia?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w początkowym brzmieniu zakładał dość prosty podział dystrybutorów ubezpieczeń, w części wzorując się na dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Ograniczanie wypłat ze szkód na osobie – a jednak można

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jak donoszą media, w Ministerstwie Zdrowia zakończono pracę nas projektem aktu prawnego, który ma uregulować zasady wypłaty świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w związku z błędami popełnionymi przez szpitale.
Czytaj więcej

Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: doradca podatkowy, partner w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy. W konsekwencji, zostanie usunięte zwolnienie dla usług...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie tak, ale nie w zamówieniach publicznych

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z najnowszych doniesień dziennika Rzeczpospolita wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie, która dotyczyła zamówień publicznych (sygn. akt XXIII Ga 1969/16).
Czytaj więcej

Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: senior associate, prawnik w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki...
Czytaj więcej

Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: senior associate, prawnik w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany.
Czytaj więcej
1  2  3  4