Nowe wymogi dla instytucji obowiązanych dot. CRBR

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nawet milion złotych mogą zapłacić spółki, które dokonały zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w sposób nierzetelny, tj. podały dane niezgodne ze stanem faktycznym.
Czytaj więcej

Nowelizacja nowej ustawy PZP

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. – w chwili obecnej trwają konsultacje publiczne niniejszego projektu. Jest to już kolejna nowelizacja ustawy.
Czytaj więcej

New rules for the supervision of foreign insurers

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

On 2nd of July 2020 the Act of 28 May 2020 amending the Act on compulsory insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers' Bureau as well as the Act on insurance and reinsurance activity was published.
Czytaj więcej

Projekt ustawy o wsparciu dla ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie ubezpieczeń kredytów kupieckich powstałych w okresie od 1 kwietnia br. do 31 grudnia br.
Czytaj więcej

KNF o skutkach niezrealizowania obowiązku szkoleniowego przez dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 23 czerwca 2020 r. opublikowany został Komunikat UKNF dotyczący skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano właśnie kolejne rekomendacje, tym razem dotyczące zamówień publicznych na system informatyczny.
Czytaj więcej

Czy zmiana umowy o zamówienie jest dopuszczalna po terminie wykonania? UZP znów po stronie rynku

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rygorystyczne regulacje ustawy PZP dotyczące możliwości dokonania zmian umów o zamówienie publiczne w czasach epidemii COVID-19 nabrały jeszcze większego znaczenia.
Czytaj więcej

Termin na zgłoszenie danych do CRBR coraz bliżej

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pierwotnie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakazywały zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13.04.2020 r.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    13