bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Warto wiedzieć
Usunęli konwersacje z telefonu – kara UOKiK w wysokości 11 mln zł

Usunęli konwersacje z telefonu – kara UOKiK w wysokości 11 mln zł

Dodano: 2023-09-12

Dwie spółki – Euro-net i Jura Poland zostały ukarane przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów za utrudnianie przeszukania. Pracownicy obydwu przedsiębiorstw usunęli konwersacje z aplikacji WhatsApp, które miały świadczyć o niedozwolonym ustalaniu cen ekspresów marki Jura. Co ważne, Prezes UOKiK ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych przeszukań w siedzibach firm po uzyskaniu zgody sądu. Dzieje się tak, gdy Urząd podejrzewa stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Przedsiębiorca musi wtedy wpuścić pracowników UOKiK do budynków i lokali oraz udostępnić wszelkie dokumenty, telefony służbowe i inne nośniki danych. Tak również stało się w przypadku dwóch ukaranych spółek. W listopadzie 2022 r. pracownicy urzędu za zgodą sądu przeszukali siedziby spółek, te natomiast utrudniły postępowanie. Urzędnicy ustalili, że jeden z menadżerów sprzedaży usunął wszystkie konwersacji z aplikacji WhatsApp, które prowadził z pracownikiem drugiej spółki. W toku dalszego postępowania przyznał się, że wykasował rozmowy dotyczące produktów Jura Poland. Za utrudnianie przeszukania Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości 10 mln zł na Euro-net oraz 1 mln zł na Jura Poland. Należy podkreślić, że decyzje te nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu. Co ważne, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowań, za utrudnianie przeprowadzenia przeszukania groziła kara  wysokości do równowartości 50 mln euro. Prezes Urzędu ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnił natomiast m.in. okoliczności naruszenia przepisów, a także ich wpływ na przebieg i termin zakończenia postępowania. Po zmianie przepisów, w przypadku obecnie wszczynanych postępowań, kara może wynieść do 3 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Artykuły powiązane

5 mln zł kary od UOKiK za kryptoreklamę w mediach społecznościowych.

Prezes UOKiK nałożył karę 5 mln zł kary na znaną markę produkującą farmaceutyki suplementy diety za nieprawidłowe oznacz...

KNF ostrzega – niebezpieczne praktyki na rynku produktów inwestycyjnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał niedawno komunikat, w którym informuje, że w ostatnim czasie dostrzega się nieb...

#5 Nastrój się na prawo – Czy sąd może kontrolować PUODO?

PUODO wie najlepiej We wrześniu 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych nałożył na spółkę Morele.net karę w w...