bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Podwyżka płacy minimalnej w 2024 r.

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 r.

Dodano: 2023-06-19
Kategorie:

W 2024 r. ponownie czeka nas dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Jak ogłosiła Rada Ministrów, płaca minimalna wzrośnie najpierw do kwoty 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r., następnie od 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 4300 zł brutto. Stawka godzina za to wzrośnie od stycznia do kwoty 27,70 zł, następnie od lipca będzie równa 28,10 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, a stawka godzina to 22,80 zł brutto. Od lipca 2023 r. będzie to odpowiednio 3600 zł brutto i 23,50 zł brutto. Z uwagi na różnicę w stosunku rok do roku podwyżka ta nazywana jest rekordową.

Informacja o dwukrotnej podwyżce minimalnego wynagrodzenia natychmiast spotkała się z negatywną oceną pracodawców. W licznych wypowiedziach podnoszą oni, że to nie tylko wpłynie negatywnie na inflację, ale może spowodować falę redukcji zatrudnienia czy nawet upadłości. Jak wynika z szeroko komentowanego raportu niewypłacalności Coface w I kwartale 2023 r. liczba niewypłacalnych przedsiębiorców w naszym kraju wzrosła o 31% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. Z pewnością ma to związek nie tylko z zauważalnym zmniejszeniem popytu na dobra i usługi, ale także dotychczasowym szybkim wzrostem płacy minimalnej, a w konsekwencji wzrostem także kosztów zatrudnienia i innych świadczeń, które wyliczane są odpowiednio do płacy minimalnej (np. dodatek za pracę w porze nocnej), a które pracodawcy muszą ponieść.

Z uwagi na negatywnie komentowaną dwukrotność podwyżki w ciągu roku, Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniła, że dwukrotna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia znajduje swe podstawy w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, której przepisy zobowiązują do dwukrotnego podwyższenia płacy minimalnej w ciągu roku kalendarzowego, gdy inflacja przekracza 5%.

Według danych statystycznych obecnie ok. 3 milionów Polaków pobiera płacę minimalną.

Artykuły powiązane

Badania pracownicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad 12,5 mln osób w Polsce zatrudnionych jest na umowę o pracę. Tak...

Czy możliwa jest dyskryminacja pracownika wykonującego pracę zdalną?

Nowelizacja kodeksu pracy m.in. przewiduje przepisy, które chronią pracownika przed dyskryminacją oraz nierównym tra...

Co zawiera projekt ustawy regulujący pracę zdalną?

Uzyskaliśmy dostęp do projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej. W drugim filmie z cyklu „Z...