bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
ZUS może weryfikować aktywność przedsiębiorstw

ZUS może weryfikować aktywność przedsiębiorstw

Dodano: 2016-04-06
Publikator: Sąd Najwyższy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi uznał, że przedsiębiorca – płatnik składek, prowadzący działalność gospodarczą od 20 lat, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu. Podstawą do powyższej decyzji były częste urlopy zdrowotne, na jakich przebywał płatnik. Według ZUS, przedsiębiorstwo zakończyło działalność w październiku 2009 r., gdy zatrudniono w spółce córkę biznesmena, która wkrótce zaszła w ciążę i z tego tytułu przebywała na urlopie zdrowotnym.

W toku postępowania, Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił, że biznesmen cierpi na chorobę psychiczną i jego leczenie farmakologiczne wymaga dawkowania silnych leków psychotropowych, które ograniczają percepcję. Ponadto, ubezpieczony nadużywa alkoholu. W okresach leczenia, sprawami spółki zajmowała się żona powoda. Sąd zajął stanowisko organu ubezpieczeń, uznając spółkę za nieaktywną.

Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Łodzi, który podniósł, że w okresach pomiędzy nawrotem choroby przedsiębiorca podejmował się zarobkowania. ZUS wniósł kasację do Sądu Najwyższego. W toku postępowania prawnik organu podejmował, że w praktyce Zakład coraz częściej spotyka przedsiębiorstwa, które nie odnotowują zysków, nie prowadzą bieżącej aktywności gospodarczej, natomiast służą ich właścicielom do pozyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I UZ 30/15) stanął po stronie ZUS, twierdząc, że organ ma prawo weryfikować, czy działalność gospodarcza jest w rzeczywiście realizowana.

Pliki do pobrania

i_uz_30-15.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...