bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Znaczenie struktur compliance w przedsiębiorstwach

Znaczenie struktur compliance w przedsiębiorstwach

Dodano: 2015-11-05
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wywiad z byłym już Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adamem Jasserem na temat znaczeniu compliance z punktu widzenia ochrony konkurencji.

Prezes UOKiK wskazał, że przyczynkiem do szerokiej dyskusji o compliance w przedsiębiorstwach była nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ze stycznia 2015 r., która wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję osobistej odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenia prawa ochrony konkurencji. Nadal widać jednak, co podkreślił Prezes, że świadomość compliance jest wśród przedsiębiorców niedostateczna. W ocenie Prezesa, polskie przedsiębiorstwa powinny struktury compliance przede wszystkim w celu uzyskania wiedzy odnośnie tego, czy pracownicy dysponują wystarczającą wiedzą o wymogach ochrony konkurencji, a także czy nie występują okoliczności, które wskazywały by na ryzyko wejścia w konflikt z przepisami ochrony konkurencji. Jest to zadanie dla kadry zarządzającej, która ponosi odpowiedzialność za naruszenia prawa konkurencji.

Prezes Urzędu zaznaczył, że skuteczność systemu compliance w zakresie prawa konkurencji warunkowana jest poprzez dwie okoliczności. „Po pierwsze, poprzez zapobieganie wchodzeniu przez przedsiębiorstwo w konflikt z prawem, a więc zapobieganiu występowaniu naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Podkreślić należy tutaj silny aspekt prewencji Compliance Management System. Po drugie, przez wykrywanie nieprawidłowości, które w przedsiębiorstwie wystąpiły i zgłaszanie ich właściwemu organowi, co daje możliwość ograniczenia negatywnych skutków łamania prawa, przykładowo poprzez korzystanie z programu leniency (programu łagodzenia kar). Kluczowa jest także analiza przez przedsiębiorstwo naruszeń, które już – o ile – wystąpiły, pod kątem wyeliminowania ryzyka wystąpienia ich w przyszłości. Tu istotna jest determinacja zarządu, kadry kierowniczej, ale także umiejętność kaskadowania priorytetów compliance do pracowników i tworzenie tej kultury na każdym szczeblu organizacji. Liczy się więc to, co system compliance realnie daje, a nie samo jego formalne istnienie.”

Pliki do pobrania

05112015_znaczenie_compliance_wywiad_z_adamem_jasserem_uokik.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...