bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zawiłości ubezpieczeń OC

Zawiłości ubezpieczeń OC

Dodano: 2014-08-13
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł r. pr. Piotra Czubluna i apl. radc. Przemysława Stopnickiego z kwietnia 2013 r. na temat zawiłości interpretacyjnych przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Według autorów, interpretacja przepisów regulujących ubezpieczenia obowiązkowe wymaga ostrożności, a określenie zakresu praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, pomimo ich bezwzględnie obowiązującego charakteru, może w praktyce stanowić problem.

Pliki do pobrania

cztr_mu_zawilosci_ubezpieczen_oc.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...