bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Założenia projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej pod lupą

Założenia projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej pod lupą

Dodano: 2015-02-18
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Cezary Chułek zauważa, że najwyraźniej ze względu na obecne zaburzenia na rynku ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym uznano, że prokonsumenckie zmiany należy przeprowadzić jak najszybciej. Pozytywnie należy bowiem ocenić pomysł wprowadzenia normy, dzięki której interpretacja niejednoznacznych postanowień wzorców umownych na korzyść ubezpieczającego będzie obejmować również poszkodowanego.

Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany będzie do przedstawienia ubezpieczającemu propozycji ubezpieczenia odpowiedniego do jego potrzeb wraz z uzasadnieniem. Także obowiązki informacyjne ubezpieczyciela względem ubezpieczonego mają być formułowane inaczej – nie wystarczy już tylko OWU, konieczne będzie wręczenie dodatkowych materiałów informacyjnych.

Pełna publikacja w załączeniu oraz lutowym Miesięczniku Ubezpieczeniowym.

Pliki do pobrania

cchulek.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...