bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku wypadku drogowego

Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku wypadku drogowego

Dodano: 2016-06-30
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt I ACa 611/15) orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest związana z bezpośrednimi skutkami wypadku drogowego, w wyniku którego powstała szkoda.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej uczennicy gimnazjum, poruszającej się na wózku inwalidzkim, która została potrącona na przejściu dla pieszych. Gimnazjalistka domagała się kwoty 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 13.851,02 zł tytułem odszkodowania za poniesione przez nią koszty związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto, wniosła o kwotę 1.064,35 zł tytułem comiesięcznej renty.

Przed wypadkiem kobieta poruszała się na wózku inwalidzkim. Na skutek rehabilitacji i intensywnej terapii zaczęła samodzielnie chodzić na krótkich dystansach o kulach. Po wypadku u dziewczyny rozpoznano rozległe stłuczenia, złamania, otarcia skóry i rany. W związku z czym nie mogła kontynuować leczenia przez co najmniej 3 miesiące i w tym czasie korzystała z pomocy osób najbliższych. Rehabilitacja została wstrzymana.

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany ubezpieczyciel przyznał i wypłacił poszkodowanej kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwotę 10.000 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 5.000 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia.

Uczennica wciąż odczuwała dyskomfort związany z utratą zębów, ograniczyła spotkania ze znajomymi, wstydząc się swojej twarzy. Miała również problemy ze snem. Uczęszczała do psychologa na zajęcia terapeutyczne. Wymagała opieki osób trzecich. Początkowo miała problemy z samodzielnym jedzeniem. W chwili obecnej jest studentką prywatnej szkoły kosmetologicznej, a decyzja o wyborze podyktowana była przystosowaniem placówki dla osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

orzeczenie_2.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...