bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Direct
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji

Dodano: 2015-03-02

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji”.

Wytyczne stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyk związanych z reasekuracją, a także zarządzania nimi. Są one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrożenie odpowiednich standardów w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją.

Wytyczne KNF zostały wprowadzone w dniu 1 stycznia 2015 r.

Tekst Wytycznych jest dostępny na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Reasekuracja_wytyczne_tcm75-38378.pdf

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_dla_zakladow_ubezpieczen_i_reasekuracji_dotyczace_reasekuracji_biernej_retrocesji.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...