bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Dodano: 2014-11-20

Sąd powinien uwzględnić rzeczywisty charakter opłaty likwidacyjnej, której dotyczą sporne klauzule umowne, rolę jaką pełni ona w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z ubezpieczycielem, a także zbadać czy klauzule naruszają zasadę dobrej wiary i powodują istotną nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków kontraktowych na niekorzyść konsumenta.

Opłata likwidacyjna nie stanowi odstępnego w rozumieniu art. 396 k.c. Odstępne jest sumą oznaczoną przez strony umowy, płatną przez jedna z nich na rzecz drugiej, jako warunek odstąpienia od umowy, przy zastrzeżeniu, że oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Prawo odstąpienia nie odpowiada więc prawu wypowiedzenia umowy, a także nie jest sposobem jej materialnej realizacji.

 

Sygn. VI ACa 1082/10

 

Pliki do pobrania

vi_aca_108210_sa_2.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...