bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 9 marca 2011 r.

Dodano: 2014-11-20

Sąd powinien uwzględnić rzeczywisty charakter opłaty likwidacyjnej, której dotyczą sporne klauzule umowne, rolę jaką pełni ona w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z ubezpieczycielem, a także zbadać czy klauzule naruszają zasadę dobrej wiary i powodują istotną nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków kontraktowych na niekorzyść konsumenta.

Opłata likwidacyjna nie stanowi odstępnego w rozumieniu art. 396 k.c. Odstępne jest sumą oznaczoną przez strony umowy, płatną przez jedna z nich na rzecz drugiej, jako warunek odstąpienia od umowy, przy zastrzeżeniu, że oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Prawo odstąpienia nie odpowiada więc prawu wypowiedzenia umowy, a także nie jest sposobem jej materialnej realizacji.

 

Sygn. VI ACa 1082/10

 

Pliki do pobrania

vi_aca_108210_sa_2.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...