bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Postanowienie wzorca umownego, które sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków narusza dobre obyczaje. Niewystarczające jest ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie znany fakt, że koszt wykupu ulokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia wyższy niż w następnych z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter nie stanowi dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu.

 

VI ACa 1342/11

Pliki do pobrania

vi_aca_134211_sa.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...