bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Postanowienie wzorca umownego, które sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków narusza dobre obyczaje. Niewystarczające jest ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie znany fakt, że koszt wykupu ulokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia wyższy niż w następnych z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter nie stanowi dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu.

 

VI ACa 1342/11

Pliki do pobrania

vi_aca_134211_sa.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...