bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Postanowienie wzorca umownego, które sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków narusza dobre obyczaje. Niewystarczające jest ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie znany fakt, że koszt wykupu ulokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia wyższy niż w następnych z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter nie stanowi dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu.

 

VI ACa 1342/11

Pliki do pobrania

vi_aca_134211_sa.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...