bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
Wypłata należnego odszkodowania dzięki interwencji Rzecznika Finansowego

Wypłata należnego odszkodowania dzięki interwencji Rzecznika Finansowego

Dodano: 2023-10-18

Kolejna interwencja Rzecznika Finansowego doprowadziła do rezultatów w postaci wypłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego, dzięki czemu spór nie musiał być rozwiązywany w drodze powództwa sądowego. Do Rzecznika zgłosił się poszkodowany, który miał zastrzeżenia dotyczące zaniżenia kwoty ustalonego odszkodowania. Jego szkoda powstała wskutek wjechania w dziurę w jezdni. W trakcie procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za szkodę i określił wysokość odszkodowania, które zdaniem poszkodowanego było zaniżone. Zakład ubezpieczeń zastosował korektę z tytułu wzrostu wartości pojazdu spowodowanego montażem nowych opon podczas naprawy. Ubezpieczyciel nie uwzględnił też kosztów wizyty u wulkanizatora i kosztów ustawienia geometrii zawieszenia. Rzecznik Finansowy analizując sprawę dostrzegł kilka nieścisłości. Po pierwsze odszkodowanie z ubezpieczenia OC zgodnie z przepisami prawa powinno pokryć szkodę w pełnej wysokości. Zatem ubezpieczyciel powinien wyrównać poniesione straty przez poszkodowanego tak, aby jego majątek wyglądał tak jak sprzed wypadku. Rzecznik podkreślił, że sama wymiana opon podczas naprawy nie skutkuje powiększeniem wartości pojazdu oraz nie można oczekiwać od poszkodowanego, że zastąpi części zniszczone używanymi o podobnym stopniu zniszczenia. Po drugie zabronione jest prowadzenie samochodu, w którym na jednej osi byłyby dwie opony o różnym stopniu zużycia. Zatem nawet jeśli uszkodzona jest tylko jedna należy wymienić również drugą. Wynika to z licznych orzeczeń oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, na które powołał się Rzecznik. W związki z interwencją Rzecznika Finansowego zakład ubezpieczeń poinformował, że dokonano polubownej wypłaty odszkodowania zgodnej z oczekiwaniami poszkodowanego.

Artykuły powiązane

Osoby prawne mogą domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – wyrok SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) uznał, że obecnie obowiązujące p...

Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach w dobie inflacji

W dniu 27 września 2023 r. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano analizę rynku u...

#10 Nastrój się na prawo – Rekomendacja U a Analiza Potrzeb Klienta

Analiza Potrzeb Klienta – hasło odmieniane ostatnio przez rynek przez wszystkie możliwe przypadki. Właściwie nikt nie wi...