bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Dyrektywa Work-Life Balance

Dyrektywa Work-Life Balance

Dodano: 2023-03-24

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Celem dyrektyw jest zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także umożliwienie pracownikom będącym rodzicami godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

 

Do najważniejszych zmian przewidzianych przez ustawodawcę należy zaliczyć m.in.: szerszy zakres stosowania elastycznej organizacji pracy, w tym pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) i pracę w niepełnym wymiarze czasu, wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, z obecnych 32 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka) oraz 34 tygodni (w sytuacji ciąży mnogiej), do odpowiednio 41 tygodni oraz 43 tygodni.

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy ma wejść w życie 21 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, w związku z czym należy się spodziewać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już w kwietniu.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie