bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Wizyty uczniów i studentów w spółce można wliczyć do kosztów

Wizyty uczniów i studentów w spółce można wliczyć do kosztów

Dodano: 2024-03-15

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 31 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDWB.4010.148.2023.2.KKM) uznał, że spółka, która ponosi wydatki związane z wizytami uczniów i studentów w prowadzonym przez nią zakładzie produkcyjnym, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Decyzję swoją uzasadnił twierdzeniem, że wydatki takie pomagają w promocji spółki, co może doprowadzić do zdobycia nowych klientów lub pracowników. Dyrektor KIS podkreślił również, że koszty te nie są kosztami reprezentacji, które nie są odliczane od przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Z wnioskiem wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją optycznych soczewek okularowych. Nawiązała ona współpracę z technikami i uczelniami, w ramach której zapraszała uczniów i studentów do swojej siedziby. Zaznaczała, że dzięki takim działaniom goście mogą zapoznać się z ofertą spółki, zakupić produkty oraz zapoznać się z działalnością przedsiębiorcy, co może wpłynąć na ewentualną późniejszą chęć zatrudnienia w danym miejscu. Co ważne, spółka opłaca cały pobyt uczniów, w tym transport oraz koszty noclegu i wyżywienia. Warto zaznaczyć, że na koniec wizyty rozdawane są różne gadżety z widniejącym logiem spółki. Wnioskując do Dyrektora KIS spółka chciała dowiedzieć się, czy koszty związane z wizytami może odliczyć od przychodu. Jako argument powoływała stanowisko, że koszty te ponoszone są w celu uzyskania przychodu oraz zachowania i zabezpieczenia ich źródła, ponieważ liczy, że zyska nowych klientów, a w przyszłości nawet nowych pracowników. Działania te mają również wpływ na rozpoznawalność przedsiębiorstwa na rynku. Dyrektor KIS w interpretacji uznał, że istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy ponoszonymi przez spółkę wydatkami a źródłem uzyskiwanych przez nią przychodów. Podkreślił również, że koszty te nie są kosztami reprezentacji.

Artykuły powiązane

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Odpowiedzialność członków zarządu niezależna od przyczyny niewypłacalności – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 października 2023 r. (sygn. akt I USK 137/23) uznał, że nie ma znaczenia czy nie...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...