bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Podatki
Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Dodano: 2023-12-06

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że wypłacane przez spółkę dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela mające na celu zachowanie dobrej relacji z klientem lub uniknięcie ryzyka procesu sądowego co do zasady mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako koszty związane z zachowaniem źródła przychodu. Natomiast wydatki mające na celu poprawę wizerunku spółki czy budowę jej pozytywnego charakteru mają charakter reprezentacyjny, co wyklucza możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń majątkowych – oferuje i zawiera umowy ubezpieczenia NNW, gdy wystąpi szkoda prowadzi dochodzenie i wypłaca przyznane odszkodowanie. Wyjątkowo spółka wypłaca również świadczenia w nieoczywistych sytuacjach w celu uniknięcia kosztów procesu sądowego. Wypłata ta ma charakter uznaniowy, jednak opiera się na ekonomicznym interesie spółki i zasadach współżycia społecznego. Kwota wypłacana w tym przypadku nie przekracza wysokości wartości szkody i sumy ubezpieczenia. Ważną kwestią jest również to, że roczne środki na wypłatę takich świadczeń są ograniczone. W związku z powyższym spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowego Ośrodka Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację, ponieważ uważała, że wartość świadczeń wypłacanych w drodze wyjątku stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu. Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem stwierdzając, że świadczenie to nie spełnia wymogów wymieniowych z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Spółka odwołała się od tej decyzji, a sprawą zajął się WSA w Warszawie. Sąd w pewnym zakresie przyznał rację obydwu stronom. Podkreślił, że w interpretacji pominięto dokładne zbadanie biznesowego aspektu wydatków poniesionych przez spółkę. Dyrektor KIS nie zwrócił uwagi na to, że wydatki poniesione zostały w związku z zachowaniem dobrych relacji z klientami lub rezygnacją z procesu sądowego. WSA zaznaczył, że wydatki takie mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodu. Sąd zgodził się z organem skarbowym w kwestii budowy pozytywnego wizerunku spółki. Uznał, że wydatki te mogą być traktowane jako wydatki związane z reprezentacją, a te nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie są związane z konkretnym celem wynikającym z art. 15 ustawy o CIT.

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Agent musi dostać prowizję, nawet gdy świadczenie zostało spełnione po ustaniu umowy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/23) udzielił odpowiedzi na zagadnienie pra...

Nowe obowiązki podatnika w związku z dochodami z umów ubezpieczenia na życie z UFK

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 29 września 2023 r. (sygn...