bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Uwagi UOKiK do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dotyczące przepisów karnych

Uwagi UOKiK do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dotyczące przepisów karnych

Dodano: 2017-04-13

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich uwagach do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zgłoszonych w dniu 4 stycznia 2017 r. odniósł się do czterech kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia pobierania korzyści pieniężnych przez dystrybutorów ubezpieczeń (czytaj więcej: Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Uwagi te zostały wyjaśnione i omówione podczas konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 19 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów (czytaj więcej: Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). UOKiK ponownie skierował pismo z uwagami do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Poza wyjaśnieniami dotyczącymi powyższych kwestii, Urząd dodatkowo zgłosił uwagi dotyczące przepisów karnych. „W świetle przedłożonego obecnie do ponownych uzgodnień międzyresortowych poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, pragniemy na wstępie podziękować za uwzględnienie zgłoszonych uwag. Dodatkowo, nawiązując do wspomnianego powyżej zakresu uwag Prezesa UOKiK, pragniemy przedstawić poniższe wyjaśnienia oraz przedstawić uwagi dotyczące przepisów karnych” – czytamy w piśmie UOKiK.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...