Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 11-01-2017

Do dnia 5 stycznia 2017 r. trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Swoje uwagi przesłało do Ministerstwa Finansów dwanaście instytucji. Do tej pory na łamach beinsured omówiliśmy już dla Państwa uwagi wniesione przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (czytaj więcej: Uwagi przedstawicieli środowiska pośredników ubezpieczeniowych do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Dziś chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze uwagi do projektu ustawy przekazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz