bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
UOKiK postawił zarzuty trzem bankom w sprawie stosowania klauzul abuzywnych

UOKiK postawił zarzuty trzem bankom w sprawie stosowania klauzul abuzywnych

Dodano: 2017-07-10
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska w zakresie klauzul dotyczących sposobu określania wysokości kursów walut obcych.

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bankowi Millennium (czytaj więcej: Prezes UOKiK wszczął postępowania ws. stosowania przez instytucje bankowe klauzul dot. spreadów).

W maju pojawiły zarzuty dla kolejnych trzech banków: Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska. Wątpliwości Urzędu budzą postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut obcych obowiązujących ww. bankach. Zdaniem UOKiK, są one nieprecyzyjne i dowolnie ustalane. Zgodnie zapisami umownymi Raiffeisen Bank Polska ustala je w oparciu o „kursy średnie międzybankowe”, Deutsche Bank o „średni kurs z rynku walutowego (forex)”, a Getin Noble Bank oraz Raiffeisen Bank Polska o płatny „serwis Reuters”.

„Banki odsyłają też konsumentów do tabel, które same sporządzają, jednak nie określają, kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie, kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę” – podano w komunikacie.

Postępowania przeciwko bankom mogą zakończyć się wydaniem decyzji o nakazie zaprzestania dalszego wykorzystywania postanowienia umownego lub nałożeniem kary finansowej w maksymalnej wysokości do 10 proc. obrotu banku. Prezes urzędu także może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje prezesowi UOKiK możliwość wszczynania postępowań o uznanie za niedozwolone postanowień wzorców umów. Do dnia 16 kwietnia 2016 r. abuzywność klauzul badał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czytaj więcej: Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: kontrola postanowień wzorców umów).

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...