bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B

Udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B

Dodano: 2014-08-27
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Cel ochrony danych osobowych, szczególna staranność, przetwarzanie danych, ewidencja osób zatrudnionych, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, ewidencja, ochrona danych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych ich uprawnieniem i obowiązkiem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, wedle którego przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Czynnością ubezpieczeniową jest wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia (art. 3 ust. 4 pkt 2) oraz prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz gwarancji ubezpieczeniowych (art. 3 ust. 4 pkt 5), a także ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych i ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych (art. 3 ust. 5 pkt 1 i pkt 2).

 

Pliki do pobrania

ii_sa.wa_60_08_udostepnienie_danych_osobowych_przez_ubezpieczyciela_a_na_rzecz_ubezpieczyciela_b.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...