bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Trybunał Sprawiedliwości UE o nieuczciwych warunkach ubezpieczenia

Trybunał Sprawiedliwości UE o nieuczciwych warunkach ubezpieczenia

Dodano: 2015-08-07

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-96/14 orzekł, że nie można wymagać od konsumenta podczas zawierania umów powiązanych tej samej ostrożności co do zakresu ryzyka ubezpieczeniowego pokrywanego przez tę samą umowę, jak w przypadku, gdyby zawierał on w sposób odrębny umowę kredytu i umowę ubezpieczenia jego spłaty. 

Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne francuskiego sądu okręgowego, który powziął wątpliwość podczas rozpoznawania sporu pomiędzy kredytobiorcą Jean-Claude van Hove a  zakładem ubezpieczeń CNP Assurances SA. Kredytobiorca podnosił nieuczciwy charakter warunku umownego zawartego w umowie ubezpieczenia grupowego, do której przystąpił on przy zawieraniu dwóch umów kredytowych na zakup nieruchomości, zawierającego definicję całkowitej niezdolności do pracy do celów przejęcia przez ubezpieczyciela zobowiązań do spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Pliki do pobrania

wyrok_tsue_dot._nieuczciwych_warunkow_ubezpieczenia_aws.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...