bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Towarzystwo odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta

Towarzystwo odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta

Dodano: 2016-05-24
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

Rozpoznawana sprawa jest następstwem przestępczej działalności agentki pozwanego ubezpieczyciela, która, wprowadzając w błąd jego klientów, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez kilkadziesiąt osób, w tym powódkę. Poszkodowani wnosili sprawy odszkodowawcze przeciwko pozwanemu i część z tych spraw dotarła z jego skargami kasacyjnymi do Sądu Najwyższego. W skargach tych pozwany podnosił zarzut naruszenia art. 11ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. przez kwestionowanie stanowiska prawnego sądów obu instancji, że szkoda została wyrządzona przez agenta w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych i prezentowanie poglądu, że nastąpiło to jedynie „przy okazji” wykonywania tych czynności. We wszystkich dotychczas rozpoznanych sprawach Sąd Najwyższy odrzucił taką wykładnię tego przepisu uznając, że chodzi w nim o funkcjonalny związek przyczynowy między wyrządzeniem szkody a wykonywaniem czynności agencyjnych i że taki związek został wykazany.

Sąd Najwyższy rozpoznając niniejszą sprawę, uznał zarzut skargi kasacyjnej naruszenia art. 11 ust. 1 u.p.u. za nieuzasadniony.

Pliki do pobrania

i_csk_85-15-1.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...