bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Tajemnica Ubezpieczeniowa

Tajemnica Ubezpieczeniowa

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych nie włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomoc których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są  zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących umów ubezpieczeniowych, chyba że z wnioskiem o udostępnienie stosownych danych występuje podmiot określony w art. 19 ust. 2 ww. ustawy.

 

GI-DEC-DS-379/05

 

Pliki do pobrania

giodo_gi-dec-ds-37905_tajemnica_ubezpieczeniowa.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...