bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie tzw. potrąceń amortyzacyjnych

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie tzw. potrąceń amortyzacyjnych

Dodano: 2015-07-16

Stanowisko Rzecznika w sprawie tzw. potrąceń amortyzacyjnych oparte jest na analizie skarg kierowanych do Rzecznika, obserwacji dokonanej w trakcie realizacji ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, a także w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz poglądy doktryny. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przyjęcie a priori założenia o konieczności dokonywania pomniejszenia kwoty odszkodowania o współczynnik amortyzacji tylko z tej przyczyny, iż uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd poszkodowanego był pojazdem użytkowanym przez pewien określony czas – jest nieuprawnione i nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących normach prawnych. 

Pliki do pobrania

rzu_stanowisko_w_sprawie_tzw._potracen_amortyzacyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...