bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SO: Świadczenie wykupu nie jest świadczeniem głównym

SO: Świadczenie wykupu nie jest świadczeniem głównym

Dodano: 2016-10-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 marca 2016 r. (sygn. akt V Ca 568/15) orzekł, że przewidziane w obowiązującej pomiędzy stronami umowie ubezpieczenia świadczenie wykupu nie jest świadczeniem głównym.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 7.789,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Strony łączyła umowa ubezpieczenia z kapitałowym funduszem inwestycyjnym. Po wygaśnięciu umowy ubezpieczyciel wypłacił powodowi świadczenie stanowiące część środków zgromadzonych na jego rachunku. Pozostałą część jednak zatrzymał, w związku z czym powód dochodził odpowiedniej dopłaty, stanowiącej nienależnie pobraną przez towarzystwo opłatę likwidacyjną.

Ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa w całości. Wskazał, że umowa była zawarta na 30 lat, a powód otrzymał wszelkie dokumenty, które wskazywały na wypłatę świadczeń z umowy. Zdaniem towarzystwa nie mogło też być mowy o abuzywności zapisów umowy i OWU.

Po dwóch latach od przystąpienia przez powoda do umowy ubezpieczenia zaprzestał on uiszczania składek. Ubezpieczyciel powiadomił więc powoda, że z tej przyczyny umowa wygasła. Wypłacił powodowi tytułem świadczenia wykupu kwotę stanowiącą 20% wartości rachunku.

Pliki do pobrania

orzeczenie_v_ca_568_15.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...